Доставка зі складу - 2 дні Вироб-во під замовлення - 15 днів
×

Кошик товарів

Почніть покупки прямо зараз. У нас багато корисних товарів.

Почати покупки

Порядок та умови використання

Увага! Перед переглядом і використанням послуг, які надає цей сайт уважно прочитайте дані умови.

Публічна оферта

Цей Договір є офіційним і публічною пропозицією Інтернет-магазину https://kovsh.net (далі Продавця) укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого сайтом https://kovsh.net Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати, доставки та повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісний замовлення і всі інші умови Договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оплатити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Товар - об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті https://kovsh.net і поміщений в «Кошик».

1.2. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення з купівлі Товару, представленого на сайті https://kovsh.net для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.3. Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «КОВШ ДОТ НЕТ» (ЄДРПОУ - 31153625), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якого: 61033, Харківська область, місто Харків, вулиця Індустріальна 3.

2. Предмет Договору і Порядок оформлення замовлення

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті https://kovsh.net, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2.3. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині https://kovsh.net через форму «кошика» або зробивши замовлення по телефону, вказаному на головній сторінці Інтернет-магазину.

3. Ціноутворення

3.1. Ціни на Товари і послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари вказані в національній валюті - гривні, з урахуванням ПДВ.

3.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від конкуренції на ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4. Права і обов'язки Сторін

4.1. Продавець зобов'язується:
- Передати Покупцеві Товар відповідно до умов цього Договору та замовленням Покупця.
- Чи не розголошувати персональні дані Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

4.2. Продавець має право:
- Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

4.3. Покупець зобов'язується:
- До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
- Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

5. Повернення

5.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у Постанові від 19 березня 1994р. №172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", посилання на електронний ресурс - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF.

5.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 5.1. Договору, у відповідності до чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

5.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків в Товарі, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін на це відраховується від дати отримання Товару Продавцем. В такому випадку доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше п'яти кілограм Продавцю і їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.

5.4. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти їх розумними заходами.

7. Політика конфіденційності персональних даних

7.1. Надаючи свої особисті дані на сайті Інтернет-магазину https://kovsh.net при реєстрації або оформлення замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, з метою забезпечення виконання Договору купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів у сфері реклами, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям, будь-яким банкам і / або фінансовим установам і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3. В результаті реєстрації Покупець отримує логін і пароль, за безпеку яких він несете відповідальність. Покупець також несе відповідальність за всі дії під своїм логіном і паролем на сайті Інтернет-магазину https://kovsh.net. У разі втрати реєстраційних даних Покупець зобов'язується повідомити нам про це.

7.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

7.5. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину https://kovsh.net, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій аккаунт» на сайті Інтернет-магазину.

7.6. Весь вміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

7.7. Сайт https://kovsh.net дозволяє Вам переглядати та завантажувати матеріали цього Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження Вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Інтернет-магазину, а також поширювати або використовувати їх будь-яким іншим чином для комерційних цілей.

8. Термін дії та порядок розірвання Договору

8.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

8.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

8.4. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

×
Важливо
Зафіксуйте ціну!

У зв'язку зі світовим подорожчанням цін на метал, з 26 квітня зростання цін на ряд позицій.